For salg af billeder i elektronisk form gælder følgende:
Standard JPG-filerne, der tilbydes (frem til medio 2002)
- er gemt som RGB-fil (3-farve defineret)
- har en udskrivnngsstørrelse på ca. 97 x 129 mm ved en opløsning på 300 DPI
- fylder pr. billede: ved trin-7: 170 - 500 Kb (hvis intet andet er ønsket, leveres i trin-7)


- for optagelser fra medio 2002 + 2004 og frem (mrk. HiRes) er sket visse ændringer, se. Hi-Res
- har nu en udskrivnngsstørrelse på ca. 120 x 181 mm ved en opløsning på 300 DPI
- fylder pr. billede: ved trin-7: 180 - 500 Kb (hvis intet andet er ønsket, leveres i trin-7)
- for det specielle web-
billede gælder: fylder ca. pr. billede i trin-7 35 Kb og er på ca. 305 x 465 pixels
- til "midt-imellem" ønsket: 2X-web-billede: fylder ca. pr. billede i trin-7 110 Kb og er p.t. på 712 x 1072 pixels 
Salg:
- pris pr. elektronisk billede - uden samtidig papiraftryk - er (se liste), fremsendt pr. e-mail (storkob?)
- ved køb af billede på papir i A3 eller større, kan samme elektronisk erhverves for (se liste), fremsendt pr. e-mail
- specielt til brug til visning på nettet, tilbydes web-billede til (se liste), fremsendt pr. e-mail (storkob?)
- og til f. eks. fuldt baggrundsbillede på pc'en 2X-web-billedet til (se liste) fremsendt pr. e-mail
- ønskes billede(er) sendt på diskette eller cd-rom, betales særskilt herfor til dagspris (hør nærmere)
- bemærk: ved køb af billed(er) erhverves kun retten til anvende dette(/disse). Købt(e) billed(er) må ikke videresælges eller anvendes af tredie part. (se også "kopiretten ..." efterfølgende)
... og for både papir- og elektroniske billeder:

Om kopiretten / copyright'en
* billeder på mine oversigter på nettet og tilsvarende i kataloger til gennemsyn ved arrangementer, tilhører til enhver tid
(c) Dennis Bjerringfelt - uanset køb af papir- og / eller elektronisk(e) billede(r) - med mindre andre skriftlige aftaler er indgået
* mangfoldiggørelse af erhvervede billeder - papir- og/eller elektroniske - må ikke finde sted, med mindre skriftlig aftale er indgået
* ligeledes må videresalg og trediemands brug ikke finde sted
* anvendelse i avis, klubblade, på hjemmesider m.v. må også kun ske efter aftale og i så fald kun med kildeangivelse som vist:

Foto: Dennis B., Karting i Billeder / www.photo-d.com

* eksemplar af publikation eller lignende, hvortil billede(r) har været anvendt, bedes tilsendt, alternativt oplysning (ved web-brug) om web-sted, hvortil billede(r) har været anvendt


... in english?