Hi-Res
 
 

Denne angivelse viser, at en højere opløsning er taget i anvendelse. Skiftet til nyt kamera giver nu en effektiv pixelmængde på over 12 Mpx.
Standartoptagelser sker ved 3,05 Mpx ( = 8.7 Mb i RGB).
Til specielle formål kan højeste trin på over12 Mpx tages i anvendelse (til plakater og lignende), efter forudgående aftale.

This marking indicates, that a higher resolution is beeing used. Using of the new camera now gives an effective amount of pixels of more than 12 Mpx.
Standard-recordings are made at 3,05 Mpx ( = 8.7 Mb in RGB).
For spec. occations, the highest step of 12 Mpx can be used (for posters i.e), when agreed prior to recordings.