Lidt historie.


Siden '96 har jeg - i al beskedenhed og sikkert også til stor undren for tilskuerne ved forskellige kartløb - forsøgt at indfange øjeblikke og situationer, såvel som indtryk af de rullende helte på banerne.

Ofte sikkert utroligt kedelige skud, kunne man synes - måske lige med undtagelse af netop aktøren på billedet og dennes støtter på den anden side af hegnene.

Starten på en gerning som denne, har sit naturlige udspring i indsamlingen af foto til familiealbumet - i mit tilfælde (selvfølgelig) vores egen søn, der har taget hele turen fra det tidligere minipop til Greenline/Futura 2000.

Ganske tidligt gav henvendelser fra andre interesserede stødet til en prøvepreiode, hvor aftryk i forskellige størrelser kunne erhverves til rimelige priser og hvor interessen skulle vise, om ideen kunne bære.
 … og så nutiden:


Der køres en ganske pæn del løb, små såvel som større over det ganske land.
Hovedvægten af mine optagelser ligger i regionen herovre på djævleøen, dog er resten af landet ikke helt glemt.

Måske skulle det være anderledes (se evt. andet sted på siden)?

På siderne med billedoversigter, kan du for tiden gennemse bunken af optagelser fra sæsonen '20xx og tilbage til '97 / '98.
Opdelingen er kronologisk; året-, løbet/stedet og begivenheden som den tidsmæssigt skrider frem.
Lidt kurioust er tilføjet lidt smagsprøver på min "kollega" Poul Malers fastholdte indtryk fra en periode i '77 / '78.
De enkelte billeder opløsning/grovhed er valgt således, for hverken at skabe dræbende overførselstider eller overfylde web-serveren.
 

 Since '96 I have - modestly and maybe raised the question among the spectators " what the h... is he dooing out there" - tried to catch both moments, impres- sions and situations of the "rolling" heroes of the racetracks.

Often extreemly dull recordings, one coulld think - exept for the pilot himself, his/hers supporters, friends and family on the other side of the fence.

The initial reason for this line of work, came with the start and progressing "carieer" of my son, from minicart to the recent Futura 2000.
After starting recording, Soon I was con- tacted by interested persons, wich kicked off a testing period, to measure the number of "customers". At fair prices, prints of my pictures have been availeble for buying in various sizes.

 A lot of races takes place, minor as well as major, in the kingdom of Denmark.
Most of
my recordings have been made east of the Storebælt, more or lesse dividing Denmark, but the rest (teh west) has not quite been forgotten.

On the indexpages, the pile of recordings starting in '96 preceding up to the present season can be studied. Critia for presentation is: year, the race/the track and the as it progresses.
As a small tribut to my fellow-photograprher Poul Maler, samples of his impressions from '77 / '78 are shown too.
The presentated resolution (or coarseness) of the thumbnails, are chosen to prevent extreeme timeconsuming dowloadtimes, as well as preventing stalling the web-server.

The rather tiny thumbnails in the following indexpages, are only ment as overview not for detailed studying.