Hi-Res
 
 

Denne angivelse viser, at en højere opløsning er taget i anvendelse. Skiftet til nyt kamera giver nu en effektiv pixelmængde på over 12 Mpx.
Standartoptagelser sker ved 3,05 Mpx ( = 8.7 Mb i RGB).
Til specielle formål kan højeste trin på over12 Mpx tages i anvendelse (til plakater og lignende), efter forudgående aftale.

Med historisk pixel- oversigt:
2000-01 Størrelse: 1528 x 1146
2002-04 Størrelse: 2000 x 1312
2005-07 Størrelse: 2144 x 1424
2008-10 Størrelse: 2128 x 1416
2011-13 Størrelse: 3184 x 2120
2014-17 Størrelse: 3694 x 2456
2018-21 Størrelse: 4928 x 3281

This marking indicates, that a higher resolution is beeing used. Using of the new camera now gives an effective amount of pixels of more than 12 Mpx.
Standard-recordings are made at 3,05 Mpx ( = 8.7 Mb in RGB).
For spec. occations, the highest step of 12 Mpx can be used (for posters i.e), when agreed prior to recordings.

With historical pixel overview:
2000-01 Image Size: 1528 x 1146
2002-04 Image Size: 2000 x 1312
2005-07 Image Size: 2144 x 1424
2008-10 Image Size: 2128 x 1416
2011-13 Image Size: 3184 x 2120
2014-17 Image Size: 3694 x 2456
2018-21 Image Size: 4928 x 3281