Du har vel være omme for at se de forskellige billedstør-
relser og priser?
Did you check the various sizes and prices
(ikke, så kig en gang)
(if not, see here)