Du har vel være omme for at se de forskellige billedstør-
relser og priser?
(ikke, så kig en gang)