Om SelvAlbumsider
     
  Denne side indeholder opstillinger,
til både inspiration til egne sammensætninger, såvel som et kig på en lidt måske anden måde?
? er det noget du kan bruge ? / is that something you can use?
så mail til mig på info@photo-d.com / then mail me at info@photo-d.com
This page contains arrangements,
for both as inspiration for your own creations, as well as a somewhat different way of viewing?
 
     På højkant / portait, 15 ruder / frames.    
 

Problem
(måske...?):
- der er adskillige / mange gode optagelser på
Karting i Billeder du godt kunne tænke dig;
men at få valgt både hvilke og størrelse, er ikke til at overskue ...

Løsning:
"lav albumsider
med / efter dit billedvalg"
- udvælg billeder fra både før og nu, der skal med i din personlige samling og få tillige lidt hjælp til at huske
såvel hvornår og hvilken begivenhed det var.
Det kan ses hvordan
på eksemplet hér =>

Side(r) kan leveres såvel
elektronisk
som
udprintede enkeltsider.
Som std. trykkes på 120 gr. "matt coated".
Tryk på begge sider (option) er også muligt og afslutningsvis kan laminering (option) beskytte alt.

Problem
(maybe...?):
- There are several / many good recordings at
Karting in Pictures you might like;
but getting chosen both which and size are not to be considered ...

Solution:
"create album pages
with / after your image selection "
- select images from both before and now that will accompany your personal collection and also get some help remembering
when and what event it was.
It can be seen how
<= on the example here

Page (s) can be delivered as well
electronic
as
printed single pages.
As std. is printed on 120 gr. "matt coated".
Print on both sides (option) is also possible and eventually lamination (option) can protect everything.

 
      Eller liggende / landscape, 20 ruder / frames.    
 

 
 

? er det noget du kan bruge ? / is that something you can use?
så mail til mig på info@photo-d.com / then mail me at info@photo-d.com